Markt

MarktReflectieWelvaart en groei

De aanbodlijn is een keten

Een aanbodlijn weergeeft de relatie tussen de prijs en de aangeboden hoeveelheid en heeft een autonome aanbod component. Het autonome aanbod wordt bepaald door aanbodfactoren als de stand van de techniek, de omvang van de productiecapaciteit, en inputprijzen. Inputprijzen komen tot stand in de bedrijfskolom – de waardeketen. Je zou daarom kunnen zeggen dat het aanbod bij een gegeven prijs bepaald wordt in de keten.

Read More
D1.1.7D1.1.8MarktReflectie

Correlatie

Een methode om de inkomenselasticiteit van een goed te bepalen, is te kijken naar de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking, en de gemiddelde consumptie per hoofd. Als je dat doet voor de consumptie van bier, dan heeft bier een negatieve inkomenselasticiteit – in rijkere landen. Toch kun je uit het feit dat de ontwikkeling van het bbp per hoofd van de bevolking en de bierconsumptie per capita correleren, niet opmaken dat er een oorzakelijk verband is, of dat de inkomensstijging de enige oorzaak is.

Read More
D1.1.5D1.1.6MarktReflectie

Prijsinelasticiteit op de korte en lange termijn

Als ik een tekst lees over de prijselasticiteit van de vraag, dan wordt prijselastisch en prijsinelastisch uitgelegd als een verandering van de vraag die in verhouding respectievelijk groter of kleiner is dan de verandering in de prijs. Meestal wordt geredeneerd door de bril van aanbieders of een overheid die wil ingrijpen in de markt. Maar waardoor komt het dat de vraag prijselastisch of inelastisch is, gekeken door de bril van de mensen die een goed of dienst kopen? 

Read More