Reflectie

Reflectie op een nieuwsitem, een onderdeel uit het examenprogramma of een andere inspiratiebron.

MarktReflectieWelvaart en groei

De aanbodlijn is een keten

Een aanbodlijn weergeeft de relatie tussen de prijs en de aangeboden hoeveelheid en heeft een autonome aanbod component. Het autonome aanbod wordt bepaald door aanbodfactoren als de stand van de techniek, de omvang van de productiecapaciteit, en inputprijzen. Inputprijzen komen tot stand in de bedrijfskolom – de waardeketen. Je zou daarom kunnen zeggen dat het aanbod bij een gegeven prijs bepaald wordt in de keten.

Read More
ReflectieWelvaart en groei

Toegevoegde waarde

Ik heb iemand gekend die thuisonderwijs gaf aan haar vier kinderen – van kleuter tot tiener. Ze deed het huishouden, voedde haar kinderen op – tot hele leuke, sociale kinderen -, en verzorgde het onderwijs aan hen. In de weinige vrije tijd die ze nog over had zette ze zich in voor thuisonderwijzend Nederland. Haar bijdragen hadden een grote toegevoegde waarde voor de gemeenschap van thuisonderwijzers. Toch vond een persoon in haar familiekring dat ze niets bijdroeg aan de maatschappij, omdat ze geen betaalde baan had. Ik vroeg me af of deze persoon het begrip toegevoegde waarde, zoals ze dat in de economieles op de middelbare school geleerd heeft, te economisch nam.

Read More
E1.1.2Goede tijden - Slechte tijdenI4.4.1ReflectieRuilen over de tijd

Banken creëren geen geld

Een controversiële titel, daar ben ik me van bewust. We hebben immers net ontdekt met z’n allen dat banken geld creëren uit het niets. We dachten altijd dat banken intermediair zijn tussen spaarders en partijen die geld willen lenen. We weten nu dat dit niet zo is, of misschien wisten we het al, maar stonden we er niet bij stil, en we zetten er vraagtekens bij. Wat banken doen is legaal, maar zou het legaal moeten zijn? Waar we in deze discussie aan voorbij gaan, is dat banken ook geld vernietigen.

Read More
D1.1.7D1.1.8MarktReflectie

Correlatie

Een methode om de inkomenselasticiteit van een goed te bepalen, is te kijken naar de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking, en de gemiddelde consumptie per hoofd. Als je dat doet voor de consumptie van bier, dan heeft bier een negatieve inkomenselasticiteit – in rijkere landen. Toch kun je uit het feit dat de ontwikkeling van het bbp per hoofd van de bevolking en de bierconsumptie per capita correleren, niet opmaken dat er een oorzakelijk verband is, of dat de inkomensstijging de enige oorzaak is.

Read More
D1.1.5D1.1.6MarktReflectie

Prijsinelasticiteit op de korte en lange termijn

Als ik een tekst lees over de prijselasticiteit van de vraag, dan wordt prijselastisch en prijsinelastisch uitgelegd als een verandering van de vraag die in verhouding respectievelijk groter of kleiner is dan de verandering in de prijs. Meestal wordt geredeneerd door de bril van aanbieders of een overheid die wil ingrijpen in de markt. Maar waardoor komt het dat de vraag prijselastisch of inelastisch is, gekeken door de bril van de mensen die een goed of dienst kopen? 

Read More