Copyright

Het copyright van de teksten die ik schrijf ligt bij mij, tenzij anders vermeld. Ik sta u toe om materialen van deze site te gebruiken in de klas voor onderwijsdoeleinden, mits u de bron vermeldt (economiewijs.nl – <datum>). Het is niet toegestaan de materialen op deze site voor commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij ik daarmee heb ingestemd. De materialen mogen niet gekopieerd worden om door te gaan voor uw eigen werk.