werkloosheid

Welvaart en groei

Economische groei en werkgelegenheid

Ik denk dat ik bij de laatste reden om economische groei na te streven ben aangeland: economische groei om meer werkgelegenheid te creëren. Waar het bij de relatie tussen bevolkingsomvang en economische groei ging om het handhaven van de levensstandaard – de bestedingenkant -, gaat het hier om de productiekant. De vraag die ik mezelf heb gesteld is: Hoe verhoudt de ontwikkeling van de werkgelegenheid zich met de ontwikkeling van het bruto binnenlands product?

Read More