CasusMarkt

Huren

Een voorbeeld van prijsdiscriminatie vond ik op nu.nl. Het artikel gaat over de moeilijkheden die starters hebben bij het vinden van een woning. In de vrije sector mag iedereen huren, maar zijn de huren hoog, met name in de grote steden. Als huiseigenaren bovendien de eis stellen dat je inkomen bijvoorbeeld vier keer de huur moet zijn, dan biedt de vrije sector toch niet aan iedereen toegang. Er is dan effectief een inkomensondergrens. De sociale huursector stelt een inkomensbovengrens. Het gevolg is, dat mensen met middeninkomens tussen de wal en het schip vallen.

Vraag: Hoe vindt prijsdiscriminatie in de huursector plaats?

Antwoord: Prijsdiscriminatie in de huursector gebeurt op basis van inkomen.