About

Mijn naam is Henny van Dongen, ik ben geboren in 1965 en woon op het moment van schrijven in het Verenigd Koninkrijk. Ik heb een masters in Economie, en een eerste graads onderwijsbevoegdheid voor Management & Organisatie en Economie. Na mijn studie heb ik jarenlang in de ICT-branche gewerkt. Ik heb in mijn begindagen systemen ontworpen, om me later toe te leggen op het trainen en begeleiden van mensen in ICT-projecten. Nadat mijn zoon was geboren in 2000 heb ik de overstap naar het onderwijs gemaakt. Eerst heb ik voor de klas gestaan, om later thuisonderwijs te gaan geven. Ik ben als auteur betrokken geweest bij het schrijven van tekstboeken voor zowel het vmbo als de tweede fase van havo/vwo. Ik heb in alle trajecten lesgegeven.

Eén van mijn vaardigheden is het kunnen verduidelijken van concepten die door veel mensen als moeilijk of complex worden ervaren. Ik gebruik mijn analytische vaardigheden graag om argumenten te ontwarren om de zin en onzin ervan te ontdekken. Ik hoop beide vaardigheden te gebruiken voor Economiewijs.

Economiewijs.nl is ontstaan uit de behoefte om over economie te schrijven, het heeft een Engels zusje Economywise.co.uk. Al lijken de namen hetzelfde, ze kunnen anders geínterpreteerd worden. Economywise kun je vertalen als ‘op de manier van economie’, terwijl ik met Economiewijs doel op goed onderwezen zijn over economie. Het is in die geest dat ik schrijf voor zowel Economywise.co.uk als Economiewijs.nl.

Gedurende de jaren dat ik economieles heb gegeven en tekstboeken heb geschreven, is mijn liefde voor het onderwerp gegroeid, en ben ik me bewuster geworden van verkeerde voorstellingen van zaken. Ik vind het belangrijk dat we leren over economie, waarbij we moeten leren onderscheid te maken naar meningen en feiten. Ik ben van mening dat economie geen exacte wetenschap is, maar één van de sociale wetenschappen, al kunnen modellen helpen om dingen te verduidelijken.

Ik schrijf parallel aan elkaar voor Economywise.co.uk en Economiewijs.nl, zonder het exacte kopieën van elkaar te maken. Ik schrijf reflecties op examenprogramma’s van Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Om mijn collega docenten van dienst te zijn zal in mijn berichten suggesties opnemen hoe ze in de klas gebruikt kunnen worden. Ik schrijf ook workshops waarin leerlingen projectmatig met economische onderwerpen aan de slag gaan. Bij voldoende belangstelling geef ik workshops aan docenten over het ontwikkelen van onderwijsmaterialen.

Ik denk dat ik de capaciteiten in huis heb om deze beloften waar te maken, met mijn ervaring als docent en auteur. Als manager van ons gezin, bestuur ik de kleinste economische entiteit, het huishouden, en breng ik elke dag economie in de praktijk. Ik zal mijn bevindingen regelmatig met je delen. Mocht je mijn schrijfsels van commentaar willen voorzien, aarzel dan niet, ik leef om te leren. Wees je er wel van bewust dat ik vreedzame communicatie practiseer en mijn bezoekers vraag dit te respecteren.

Het enige dat me nu nog rest, is te beginnen met lezen, onderzoeken en schrijven.

 

Geef een reactie