Welvaart en groei

MarktReflectieWelvaart en groei

De aanbodlijn is een keten

Een aanbodlijn weergeeft de relatie tussen de prijs en de aangeboden hoeveelheid en heeft een autonome aanbod component. Het autonome aanbod wordt bepaald door aanbodfactoren als de stand van de techniek, de omvang van de productiecapaciteit, en inputprijzen. Inputprijzen komen tot stand in de bedrijfskolom – de waardeketen. Je zou daarom kunnen zeggen dat het aanbod bij een gegeven prijs bepaald wordt in de keten.

Read More
ReflectieWelvaart en groei

Toegevoegde waarde

Ik heb iemand gekend die thuisonderwijs gaf aan haar vier kinderen – van kleuter tot tiener. Ze deed het huishouden, voedde haar kinderen op – tot hele leuke, sociale kinderen -, en verzorgde het onderwijs aan hen. In de weinige vrije tijd die ze nog over had zette ze zich in voor thuisonderwijzend Nederland. Haar bijdragen hadden een grote toegevoegde waarde voor de gemeenschap van thuisonderwijzers. Toch vond een persoon in haar familiekring dat ze niets bijdroeg aan de maatschappij, omdat ze geen betaalde baan had. Ik vroeg me af of deze persoon het begrip toegevoegde waarde, zoals ze dat in de economieles op de middelbare school geleerd heeft, te economisch nam.

Read More
Welvaart en groei

Economische groei en werkgelegenheid

Ik denk dat ik bij de laatste reden om economische groei na te streven ben aangeland: economische groei om meer werkgelegenheid te creëren. Waar het bij de relatie tussen bevolkingsomvang en economische groei ging om het handhaven van de levensstandaard – de bestedingenkant -, gaat het hier om de productiekant. De vraag die ik mezelf heb gesteld is: Hoe verhoudt de ontwikkeling van de werkgelegenheid zich met de ontwikkeling van het bruto binnenlands product?

Read More
Donut modelSociaal platformWelvaart en groei

Economische groei en levensstandaard

Zijn we al tevreden met de levensstandaard die we bereikt hebben dankzij de economische groei van de afgelopen eeuw? Naast het aflossen van schulden en het toenemen van de bevolkingsomvang, is economische groei nodig als we onze levensstandaard willen vergroten. Laat ik het anders zeggen: als we onze materiële welvaart willen vergroten.

Read More
Ruilen over de tijdWelvaart en groei

Economische groei om af te lossen

Eén van de redenen om economische groei na te streven is het hebben van schuld. Het doet mij denken aan de tijd dat we starters op de woningmarkt waren. We kochten ons eerste huis ‘op de groei’: we waren een jaar geleden begonnen in een vaste baan en we zagen de toekomst met vertrouwen tegemoet. We stonden aan het begin van een carrière en verwachten niets dan groei van onze salarissen. Daarom mocht het huis dat we kochten best een maatje te groot zijn …

Read More