Auteur: admin

E1.1.2Goede tijden - Slechte tijdenI4.4.1ReflectieRuilen over de tijd

Banken creëren geen geld

Een controversiële titel, daar ben ik me van bewust. We hebben immers net ontdekt met z’n allen dat banken geld creëren uit het niets. We dachten altijd dat banken intermediair zijn tussen spaarders en partijen die geld willen lenen. We weten nu dat dit niet zo is, of misschien wisten we het al, maar stonden we er niet bij stil, en we zetten er vraagtekens bij. Wat banken doen is legaal, maar zou het legaal moeten zijn? Waar we in deze discussie aan voorbij gaan, is dat banken ook geld vernietigen.

Read More
D1.1.7D1.1.8MarktReflectie

Correlatie

Een methode om de inkomenselasticiteit van een goed te bepalen, is te kijken naar de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking, en de gemiddelde consumptie per hoofd. Als je dat doet voor de consumptie van bier, dan heeft bier een negatieve inkomenselasticiteit – in rijkere landen. Toch kun je uit het feit dat de ontwikkeling van het bbp per hoofd van de bevolking en de bierconsumptie per capita correleren, niet opmaken dat er een oorzakelijk verband is, of dat de inkomensstijging de enige oorzaak is.

Read More
D1.1.5D1.1.6MarktReflectie

Prijsinelasticiteit op de korte en lange termijn

Als ik een tekst lees over de prijselasticiteit van de vraag, dan wordt prijselastisch en prijsinelastisch uitgelegd als een verandering van de vraag die in verhouding respectievelijk groter of kleiner is dan de verandering in de prijs. Meestal wordt geredeneerd door de bril van aanbieders of een overheid die wil ingrijpen in de markt. Maar waardoor komt het dat de vraag prijselastisch of inelastisch is, gekeken door de bril van de mensen die een goed of dienst kopen? 

Read More
D1.1.2D1.1.3MarktReflectie

Gedragseconomie en de vraaglijn

Een jaar of zes, zeven geleden ben ik – geleidelijk – twintig kilo afgevallen. Bij mij ging ieder pondje door het mondje, dus om op gewicht te blijven heb ik blijvend mijn eetpatroon veranderd. Dat houdt onder andere in, dat ik geen koekje bij de koffie neem. Maar soms heb ik ook zin in ‘iets lekkers’, dus heb ik met mezelf afgesproken dat ik altijd iets lekkers mag – als ik het zelf gemaakt heb. Ik kan aardig cakes, koeken en muffins bakken, maar soms raak ik gefrusteerd dat ik niet ‘gewoon’ iets in de winkel kan kopen – ik heb m’n zwakke momenten.

Ik moest hier aan denken, toen ik een artikel over een gedrags-economisch experiment met ratten las.

Read More