Economische groei en werkgelegenheid

Ik denk dat ik bij de laatste reden om economische groei na te streven ben aangeland: economische groei om meer werkgelegenheid te creëren. Waar het bij de relatie tussen bevolkingsomvang en economische groei ging om het handhaven van de levensstandaard – de bestedingenkant -, gaat het hier om de productiekant. De vraag die ik mezelf heb gesteld is: Hoe verhoudt de ontwikkeling van de werkgelegenheid zich met de ontwikkeling van het bruto binnenlands product?

Lees meer

Economische groei en levensstandaard

Zijn we al tevreden met de levensstandaard die we bereikt hebben dankzij de economische groei van de afgelopen eeuw? Naast het aflossen van schulden en het toenemen van de bevolkingsomvang, is economische groei nodig als we onze levensstandaard willen vergroten. Laat ik het anders zeggen: als we onze materiële welvaart willen vergroten.

Lees meer