G2.2.2G4.4.5Risico en Informatie

Inboedelverzekering

We zijn recent verhuisd en moesten daarom een adreswijziging doorgeven aan onze verzekeringsmaatschappijen. Dat was voor de autoverzekering gemakkelijk, het was voldoende om het nieuwe adres door te geven en te vermelden waar de auto’s ’s nachts geparkeerd staan en dat was dat. De premie ging een paar tientjes omhoog, dat wel.

De inboedelverzekering was een heel ander verhaal. Ik zat ruim drie kwartier met de klantenservice aan de lijn om een vragenlijst te doorlopen. Die vragen ging over ons – hadden wij ooit iets gedaan dat niet door de beugel kon? -, maar vooral over het huis, over de leeftijd, constructie, ligging en over de veiligheidsmaatregelen die onze huisbaas getroffen had tegen diefstal. Dat laatste bleek een probleem, omdat we niet de juiste sloten hadden op de keukendeur. We moeten een boven en een onderslot hebben en het centrale slot moet aan een bepaalde norm voldoen. Die van ons voldeed niet, daarom werd me medegedeeld dat – ondanks dat we de premie betaalden – we niet verzekerd waren voor diefstal. Het genoegen van dat telefoongesprek kostte me bovendien een paar tientjes – het bedrag dat de verzekeraar in rekening brengt voor een adreswijziging.


Hoe kunt u dit in de les gebruiken?

U kunt het gebruiken om begrippen als moreel wangedrag (moral hazard) en assymetrische informatie te verwerken:

  • Leg uit dat in het voorbeeld van de inboedelverzekering sprake is van assymetrische informatie.1
  • Loopt de verzekeringsmaatschappij een risico als de verzekerde onjuiste of onvolledige informatie geeft over de veiligheidsmaatregelen in het huis?2
  • Leg uit dat de verzekeringsmaatschappij het risico van moreel wangedrag beperkt door eisen te stellen aan de veiligheidsmaatregelen.3
  • De veiligheidsmaatregelen in ons huis bestaan uit dubbele sloten, sloten op de ramen en een alarmsysteem. Als ik bij het verlaten van het huis, bijvoorbeeld om de hond uit te laten, besluit het alarmsysteem niet aan te zetten, is dat dan een voorbeeld van moreel wangedrag?4

De huisbaas heeft overigens de sloten aangepast – we zijn weer verzekerd voor diefstal.


1 De verzekeringsmaatschappij krijgt alle informatie over ons huis van ons. Ze sturen geen expert om bijvoorbeeld de sloten te inspecteren. Daarom hebben wij een informatievoorsprong op de verzekeraar en is er dus sprake van assymetrische informatie.

2 Als er een inbraak is geweest, verwacht ik dat de verzekeringsmaatschappij een schade-expert stuurt om de schade vast te stellen. Die stelt een eigen onderzoek in, onder andere door het hang- en sluitwerk te beoordelen. Als dit niet aan de norm blijkt te voldoen, dan zal de verzekering niet uitkeren. Daarom denk ik dat het risico beperkt is.

3 Als de verzekeraar geen eisen stelt, zou je bij wijze van spreken de deuren open kunnen zetten en nog een claim mogen indienen bij de verzekeraar in geval van diefstal. De verzekeraar kan moreel wangedrag voorkomen door een algemene bepaling op te nemen in de lijn van “verzekerde doet alles in zijn vermogen om diefstal te voorkomen”, maar door de maatregelen te specificeren is het duidelijker voor alle betrokkenen.

4 Nee, ik weet immers dat ons huis alleen verzekerd is als ik de veiligheidsmaatregelen gebruik, dus ik kan niet weggaan en denken “Het maakt niet uit want ik ben toch verzekerd”. Kennelijk vind ik het risico opwegen tegen het in- en uitschakelen van het alarmsysteem.

Geef een reactie